TOY AL PATI
Uns joguets de plàstic que han estat tancats en un magatzem tenen una segona oportunitat com a joguets de pati.
AÑO: 2023
DIRECCIÓN: CEIP l’Horta
DURACIÓN: 7'
PAÍS: Spain
SECCIÓN: Encuentro Audiovisual de Jóvenes
Proyecciones