Gent vomitant sense parar, amb els caps en flames projectades sobre una pantalla especial amb cares que mostren diversos estats del vòmit.
AÑO: 1966
DIRECCIÓN: David Lynch
DISTRIBUIDORA: Pensylvania Academy of Fine Arts
PAÍS: United States