Durant la nit de Festival de les Estrelles, dos gats s'embarquen en un viatge metafísic a bord d'un tren màgic que els portarà a conèixer inusuals parades i companys de viatge.
AÑO: 1985
DIRECCIÓN: GISABURÔ SUGLI
DURACIÓN: 113'
PAÍS: Japan
SECCIÓN: Dioses del Anime