Luzbel
El seu fill té símptomes de possessió i haurà d'acudir a l'Església a la recerca de respostes o d'una realitat encara més xocant.
AÑO: 2020
DIRECCIÓN: Pablo Ferrando Ruiz
DURACIÓN: 11'
PAÍS: Spain
SECCIÓN: Encuentro Audiovisual de Jóvenes
Proyecciones
Día: 24/06
Hora: 11:00
Sala: Colegio M. Rector Peset