CATEGORÍA B

Una parella d'adolescents passegen al matí. Són persones molt diferents, una és racional i cerca en l'argumentació i en el pensament científic el sentit de tot el que li envolta: una altra, per contra, és més vulnerable i es recolza en tòpics i supersticions.

AÑO: 2018
DIRECCIÓN: Servetus Studio/ IES Avempace. Zaragoza.
DURACIÓN: 7'
PAÍS: Spain