EL TEXTO CULPABLE
“A mi m'agraden rellenitas però aquesta xica es passa”, “Únicament el seu culet a cuatre potes és apetible”. Una pel·lícula construïda a partir de fòrums d'Internet on homes comparteixen les seues experiències amb la prostitució.
DIRECCIÓN: Manuela Gutiérrez Arrieta
DURACIÓN: 7'
PAÍS: Spain
SECCIÓN: Encuentro Audiovisual de Jóvenes
Proyecciones