Ed Wood, director famós, mostra la seua passió pel cinema i la seua ambició desmesurada malgrat els seus repetits fracassos, al mateix temps que explora les seues relacions amb els seus col·laboradors.
AÑO: 1994
DURACIÓN: 126'
PAÍS: United States
SECCIÓN: Largometrajes