CORTOMETRAJES PROGRAMA 2
A continuació es detallen els curtmetratges que podràs veure el divendres 23 de juny des de les 20:*00h i el dimecres 28 de juny des de les 20:00h en el Teatre Rialto. Fes clic en el títol dels curts per a visualitzar la seua fitxa.
Cortometraje 1: S’IL VOUS PLAÎT, ARRETEZ TOUS DE DISPARAÎTRE  (presentado por su director el miércoles 28)
Cortometraje 2: HEADPRICKLES
Cortometraje 3: TORMENTA DE VERANO (presentado por su director el miércoles 28)
Cortometraje 4: THIS NOT WILL BE A FESTIVAL FILM
Cortometraje 5: ONE LAST SUMMER
Cortometraje 6: UNA TERAPIA DE MIERDA (presentado por su director el viernes 23 y el miércoles 28)
PAÍS:
SECCIÓN: Cortometrajes
Proyecciones
Día: 23/06
Hora: 20:00
Sala: Teatre Rialto
Día: 28/06
Hora: 20:00
Sala: Teatre Rialto