Des que naixem, ens etiqueten i ens separen. Però si ens ajuntem i ens recolzem, serà més fàcil triar el nostre propi camí.
DIRECCIÓN: CEIP SERRERÍA. VALENCIA
DURACIÓN: 3'
PAÍS: Spain
SECCIÓN: Encuentro Audiovisual de Jóvenes