CABANYAL SA
El Cabanyal és un barri de València amb un patrimoni i personalitat únic. Ha passat per bons i mals moments. Actualment s'enfronta a un nou desafiament.
DIRECCIÓN: CEIP Serrería
DURACIÓN: 4'
PAÍS: Spain
SECCIÓN: Encuentro Audiovisual de Jóvenes
Proyecciones