Al torcer la esquina
Una xicoteta història que deixa a imaginació de l'espectador els possibles escenaris, on cada pla ha sigut triat per algun motiu que deixa a la lliure interpretació de l'espectador.
DIRECCIÓN: IES ES LA CANYADA. PATERNA, VALÈNCIA
DURACIÓN: 5'
PAÍS: Spain
SECCIÓN: Encuentro Audiovisual de Jóvenes
Proyecciones
Día: 23/06
Hora: 00:00
Sala: Online