“Brutal Mitjana”. Dissabte 22 de juny a les 11.00h
Seguida del PROGRAMA 1.